Международен младежки фестивал Руският език – език на поезията

За Фестивала

Обща информация

Руският език е един от световните (глобални) езици. На руски език комуникират помежду си голям брой хора по целия свят, затова той заема важно място като език на международната комуникация заедно с китайски, английски, испански, арабски, португалски, френски и немски език.

Според последните данни руският език е десетият език в света по брой на носителите на езика и петият в света по общ брой говорещи: в света има над 150 милиона рускоезични, над 100 милиона владеят руски като втори език, около 38 милиона го изучават като втори език. Особено това се отнася за представителите на страни с държавен език, който има славянски корени.

Руският език е работен език на редица международни организации, по-специално ООН и ЮНЕСКО.

Освен историческото и световното си значение руският език също е източник на велика култура. Руската литература и поезия заема много важно място в световното културно наследство.

Международният младежки фестивал „Руският език – език на поезията“ е създаден, за да разкаже на децата и младежите от различни страни за ролята на руския език, литература и изкуство в света. Целта на мероприятието е да покаже дълбочината и красотата на руския език, да вдъхнови да се запознаят с него, да покаже колко удивително е да можеш да четеш произведенията на Александър Пушкин, Лев Толстой, Фьодор Достоевски в оригинал.

Сигурни сме, че потапянето в света на руската литература и поезия може да подари огромен прекрасен свят – просто трябва да направите първата крачка!